องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการวั...

  มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน แล...
      

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางช...

  มอบถุงยังชีพกาชาดรอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ตกเกณฑ์ด้าน...
      

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นางสาวปรัศนี ปิ่นไชย พัฒนาการอำเ...


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560