องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายคเชนทร์ มีแก้ว
ประธานสภาอบต.
โทร.080-4289357


นายสง่า คุ้ยทรัพย์
นายนิยม คมขำ
รองประธานสภาอบต.
โทร.0860164705
เลขานุการสภาอบต.
โทร.0892408349

นางสมหมาย  ชูเชิด นายอุเทน  พรมพ่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.0616400478

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.0817950128นายแมน  เจริญตระกูล
นายวันชนะ  ศรีสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.0861283792

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.0822329990