องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภา อบต.


นายคเชนทร์ มีแก้ว
ประธานสภาอบต.
โทร.080-4289357


นายสง่า คุ้ยทรัพย์
นายนิยม คมขำ
รองประธานสภาอบต.
โทร.0860164705
เลขานุการสภาอบต.
โทร.0892408349

นางสมหมาย  ชูเชิด นายอุเทน  พรมพ่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.0616400478

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.0817950128นายแมน  เจริญตระกูล
นายวันชนะ  ศรีสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.0861283792

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.0822329990