องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]760
2 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอน ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]650
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ธ.ค. 2563 ]550
4 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]416
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ที่ 343/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]483
6 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. [ 29 ต.ค. 2563 ]419
7 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานฯ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]614