องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]20
2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ [ 8 ต.ค. 2563 ]18
3 บัญชีครุภัณฑ์ [ 8 ต.ค. 2563 ]22
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]17
5 ยุทธศาสตร์ที่-1-ด้านคุณภาพชีวิต [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
6 ยุทธศาสตร์ที่-2-ส่่วนศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม [ 28 มิ.ย. 2562 ]23
7 ยุทธศาสตร์ที่-3-ด้านเศรษฐกิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]19
8 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานขุดลอก-คูคลองระบายน้า [ 28 มิ.ย. 2562 ]21
9 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานถนน [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
10 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานไฟฟ้า-ประปา [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
11 ยุทธศาสตร์ที่-5-ผังเมือง-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2562 ]19
12 ยุทธศาสตร์ที่-6-การบริหารจัดการที่ดี [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
13 ยุทธศาสตร์ที่-7-ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด [ 28 มิ.ย. 2562 ]19