องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]121
2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ [ 8 ต.ค. 2563 ]156
3 บัญชีครุภัณฑ์ [ 8 ต.ค. 2563 ]110
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]107
5 ยุทธศาสตร์ที่-1-ด้านคุณภาพชีวิต [ 28 มิ.ย. 2562 ]113
6 ยุทธศาสตร์ที่-2-ส่่วนศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม [ 28 มิ.ย. 2562 ]160
7 ยุทธศาสตร์ที่-3-ด้านเศรษฐกิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]121
8 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานขุดลอก-คูคลองระบายน้า [ 28 มิ.ย. 2562 ]118
9 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานถนน [ 28 มิ.ย. 2562 ]113
10 ยุทธศาสตร์ที่-4-งานไฟฟ้า-ประปา [ 28 มิ.ย. 2562 ]112
11 ยุทธศาสตร์ที่-5-ผังเมือง-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2562 ]116
12 ยุทธศาสตร์ที่-6-การบริหารจัดการที่ดี [ 28 มิ.ย. 2562 ]110
13 ยุทธศาสตร์ที่-7-ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด [ 28 มิ.ย. 2562 ]151