วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไผ่เหนือ ตำบลห้วยไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างวิศวกรรับรองแบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ขนาด 4 x 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไผ่เหนือ ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,986 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,944 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2565
ซื้อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2565
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก