วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2565
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลห้วยไผ่ โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. กระสอบบรรจุทราย จำนวน 500 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างรถแบคโฮกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองลาดเค้า ล๊อค 1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อโตีะฟอเมก้าเด็กอนุบาล ขนาด 60x120x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ 30x120x30 ซม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง