องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number on...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดำริส...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-09-03][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : กิจกรรมจิตอาสาทำคว...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการฝึกอบรม "ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกำลังใจ ผู้...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 48]
 
  การทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ [วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14