องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 18]
 
  มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน แล...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 19]
 
  มอบถุงยังชีพกาชาดรอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ตกเกณฑ์ด้าน...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 18]
 
  มอบข้าวสารกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 37]
 
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 44]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 46]
 
  1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการท...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 367]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9