องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการ อบจ.พม.ร่วมใจ ในวันคนพิการสากล จังหวัดอ่าง...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการใน...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 13]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตตำบล...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 6]
 
  มอบรถเข็น(วีลแชร์)ให้กับผู้พิการในเขตตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-11-27][ผู้อ่าน 5]
 
  ครอบครัวเด็กแรกเกิดรับทุนพัฒนาเด็กชนบท (กองทุนพัฒน...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 6]
 
  มอบถุงยังชีพ[วันที่ 2022-11-12][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 33]
 
  มอบชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด [วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 46]
 
  พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารม...[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 174]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11