องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 14]
 
  พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารม...[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้า...[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการ "เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง" [วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 80]
 
  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 118]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 98]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10