องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุเมธี บุญเชิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-9910858


นายอนุสิทธิ์ จันทนะวรรธนะ
นายอำนาจ พึ่งเสือ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083-1587933

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-1248082


นายประสิทธิ์ พวงภู่

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-0927963