องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต [ 22 มิ.ย. 2560 ]135
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ [ 22 มิ.ย. 2560 ]139
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 22 มิ.ย. 2560 ]138
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2560 ]171