องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 - 2569 [ 11 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 5) [ 19 มิ.ย. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง (ครั่งที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 7 พ.ย. 2565 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉับับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 4 ส.ค. 2565 ]91
5 ประกาศ การแผนใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 15 ก.ย. 2564 ]130
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบห้วยไผ่ [ 5 พ.ค. 2564 ]130
7 ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]130
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ) [ 22 มิ.ย. 2560 ]172
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (เนื้อหา) [ 22 มิ.ย. 2560 ]130
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2559 ]122
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]133