องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
2 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]10
3 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]11
4 จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
5 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]22
6 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]13
7 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]11
8 ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/แหล่งเรียนรู้ตำบลห้วยไผ่ [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
9 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]44
10 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]17
11 จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]79
12 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]49
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑืและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]39
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]36
17 จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]50
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]41
19 จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]42
20 ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 12 ก.ค. 2566 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6