องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]2
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]2
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) [ 16 ม.ค. 2566 ]9
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]10
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่1 (ตุลาคม2565-ธันวาคม2565) [ 6 ม.ค. 2566 ]3
6 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]12
7 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]120
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]118
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]112
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]161
11 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]118
12 แผนการดำเนินงาน ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]119
13 ประกาศแผนการดำเนินงาน [ 30 มิ.ย. 2562 ]118
14 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]122
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]152
16 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]166
17 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-มี.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]164
18 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-ก.ย.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]118
19 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ 2560 ยอด ต.ค.59-ก.ย.60 [ 14 พ.ย. 2561 ]156
20 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.61 [ 5 ต.ค. 2561 ]112
 
หน้า 1|2