องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]105
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]103
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]102
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]125
5 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]106
6 แผนการดำเนินงาน ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]103
7 ประกาศแผนการดำเนินงาน [ 30 มิ.ย. 2562 ]105
8 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]105
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]125
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]126
11 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-มี.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]129
12 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-ก.ย.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]103
13 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ 2560 ยอด ต.ค.59-ก.ย.60 [ 14 พ.ย. 2561 ]123
14 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.61 [ 5 ต.ค. 2561 ]102
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]99