องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]11
2 ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]11
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]11
4 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]11
6 ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]9
7 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]7
9 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]14
10 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]9
11 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]9
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]9
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]12
14 ประกาศกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]10
15 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]10
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]212
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]171
18 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]156
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]177
20 ประกาศคณะอนุกรรมการจังหวัดอ่างทอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) [ 12 พ.ย. 2562 ]210
 
หน้า 1|2