องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สร้างจิตสด...
      

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอ...

  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องก...
       วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดย นางบุญเชิด สิงห์ห่วง นายกองค์การบริหาร...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศุนย์ส...
       วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.หัวยไผ่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
แก้ไขควรปรับปรุง
 

 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560