องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.ห้วยไผ่
       ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.ห้วยไผ่
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...
      

เมื่อวันที่ 1 และ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลา...

  กิจกรรม "แสวงหาหน้าบ้านสวย"
      

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรม "แสวงหาหน้าบ้านสวย&...


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.หัวยไผ่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560