องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...
      

วันที่ 1 และ 17 มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน แจก...

  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...
      

เมื่อวันที่ 1 และ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางว...

  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ...
      

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบร...


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.หัวยไผ่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560