องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
      

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พ...

  โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว
      

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศ...

  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
      

จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเขาบวช วัดยาง และวัดหลวงว...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.หัวยไผ่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
แก้ไขควรปรับปรุง
 

 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
   
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560