องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องก...
       วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดย นางบุญเชิด สิงห์ห่วง นายกองค์การบริหาร...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศุนย์ส...
       วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...
      

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.หัวยไผ่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
แก้ไขควรปรับปรุง
 

 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
   
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560