องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]23
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]22
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
4 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]22
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]23
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]17
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]19