องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองช่าง

นายธีระ  อรทัย 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นายนเรศ  มณีเนียม  นางสาวรุ่งนภา  ขำวังยาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน