องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105