วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. กระสอบบรรจุทราย จำนวน 500 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างรถแบคโฮกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองลาดเค้า ล๊อค 1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อโตีะฟอเมก้าเด็กอนุบาล ขนาด 60x120x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ 30x120x30 ซม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,231.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสำโรงปม 3 ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 3.40 เมตร และ 3.90 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสำโรงปม 4 ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 3.40 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,335 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
4  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง