องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา

นางสาวกัลยา  บุตรนิล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
   
  นางนิภาภรณ์  ชมผา  
  ครูผู้ดูแลเด็ก  
     
   นางสุบงกช  ชื่นสุคนธ์  
   ผู้ดูแลเด็ก