องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 [ 24 ต.ค. 2562 ]38
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 [ 23 ก.ค. 2562 ]34
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 30 เม.ย. 2562 ]51
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 [ 30 เม.ย. 2562 ]45
5 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]105
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ย.61 [ 4 ก.ย. 2561 ]98
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส.ค.61 [ 1 ส.ค. 2561 ]101
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.61 [ 5 ก.ค. 2561 ]100
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มี.ค.61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]93
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิ.ย.61 [ 4 มิ.ย. 2561 ]96
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ค.61 [ 1 พ.ค. 2561 ]89
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม.ย.61 [ 2 เม.ย. 2561 ]91
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.พ.61 [ 5 ก.พ. 2561 ]93
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.61 [ 5 ม.ค. 2561 ]93
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.60 [ 21 พ.ย. 2560 ]76
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต.ค.60 [ 6 ต.ค. 2560 ]79
17 โครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ [ 3 เม.ย. 2560 ]83
18 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง จากนานายเมฆ สาสนะ ถึงนายสว่าง สุขคง [ 6 มี.ค. 2560 ]82
19 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านแสวงสุข ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.พ. 2560 ]79
20 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแสวงสุขด้วยอเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2560 ]84
 
หน้า 1|2