องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]24
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]17
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]19
4 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]17
5 แผนการดำเนินงาน ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]17
6 ประกาศแผนการดำเนินงาน [ 30 มิ.ย. 2562 ]17
7 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]20
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]21
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]17
10 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-มี.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]21
11 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ2561 ยอด ต.ค.60-ก.ย.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]19
12 รายงานไตรมาสปีงบประมาณ 2560 ยอด ต.ค.59-ก.ย.60 [ 14 พ.ย. 2561 ]16
13 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ก.ย.-ต.ค.61 [ 5 ต.ค. 2561 ]19
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]17