องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]66
2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2562 ]72
3 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]68
4 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]72
5 แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]67
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]68
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]69
8 แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]74
9 แบบแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]70
10 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 16 ส.ค. 2562 ]69
11 ใบคำร้องทุกข์/ทั่วไป [ 8 ม.ค. 2562 ]72
12 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 8 ม.ค. 2562 ]70
13 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน [ 8 ม.ค. 2562 ]81