องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]0
2 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]0
3 แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 16 ส.ค. 2562 ]0