องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 27 ม.ค. 2563 ]15
2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]17
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]36
4 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ก.ย. 2562 ]49
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]42
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]45
7 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]41
8 ข้อมูลเชืงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 พ.ย. 2561 ]45
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 มี.ค. 2561 ]50
10 การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ชุมชนที่น่าอยู่ ภายใต้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]54
11 โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ จังหวัดอ่างทอง [ 12 ก.ค. 2560 ]40
12 ผลการประเมินความพึ่งพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]38