องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 27 ม.ค. 2563 ]36
2 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]1
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]32
4 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]0
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]54
6 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ก.ย. 2562 ]68
7 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]1
8 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]58
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]64
11 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]59
12 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]0
13 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]0
14 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]0
15 ข้อมูลเชืงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 พ.ย. 2561 ]66
16 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 มี.ค. 2561 ]77
17 การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ชุมชนที่น่าอยู่ ภายใต้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]81
18 โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ จังหวัดอ่างทอง [ 12 ก.ค. 2560 ]61
19 ผลการประเมินความพึ่งพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]53