องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ