องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ที่ 343/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ที่ 343/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ