องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานพัสดุ [ 23 มิ.ย. 2563 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 23 มิ.ย. 2563 ]4
3 การแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง [ 23 มิ.ย. 2563 ]2
4 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด [ 23 มิ.ย. 2563 ]92
5 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 มิ.ย. 2563 ]2