องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศคณะอนุกรรมการจังหวัดอ่างทอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะอนุกรรมการจังหวัดอ่างทอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง