องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ย.61 [ 4 ก.ย. 2561 ]173
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส.ค.61 [ 1 ส.ค. 2561 ]175
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.61 [ 5 ก.ค. 2561 ]181
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มี.ค.61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]119
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิ.ย.61 [ 4 มิ.ย. 2561 ]115
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ค.61 [ 1 พ.ค. 2561 ]121
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม.ย.61 [ 2 เม.ย. 2561 ]120
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.พ.61 [ 5 ก.พ. 2561 ]158
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.61 [ 5 ม.ค. 2561 ]153
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.60 [ 21 พ.ย. 2560 ]151
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต.ค.60 [ 6 ต.ค. 2560 ]116
32 โครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ [ 3 เม.ย. 2560 ]152
33 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง จากนานายเมฆ สาสนะ ถึงนายสว่าง สุขคง [ 6 มี.ค. 2560 ]117
34 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านแสวงสุข ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.พ. 2560 ]161
35 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแสวงสุขด้วยอเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2560 ]158
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 สถานที่ก่อสร้างจากสวนนายพงาม มีแก้ว ถึงถนน ค.ส.ล.(ดันคลอง) [ 9 ม.ค. 2560 ]144
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 สถานที่ก่อสร้างบ้านนายใหม่ พึ่งเสือ ถึงนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ [ 9 ม.ค. 2560 ]174
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสมบูรณ์ สุขศิริ ถึงบ้านนางจำเนียร คงกรุง [ 6 ม.ค. 2560 ]157
39 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง จากถนนแสวงหา-ท่าช้าง ถึงจุดเชื่อมต่อ หมู่ 14 ต.แสวงหา [ 6 ม.ค. 2560 ]235
40 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่2 [ 22 ธ.ค. 2559 ]176
 
|1หน้า 2|3