องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านห้ว...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 392]
 
  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 478]
 
  โครงการฝึกอบรมการปลุกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 387]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-08-19][ผู้อ่าน 354]
 
  โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ[วันที่ 2019-07-11][ผู้อ่าน 320]
 
  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 281]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2[วันที่ 2019-06-26][ผู้อ่าน 561]
 
  กาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 330]
 
  โครงการ "ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตส...[วันที่ 2019-04-30][ผู้อ่าน 2292]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2019-03-21][ผู้อ่าน 314]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15