องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่


วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดย นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมและมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่

2023-02-22
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-19
2023-01-17
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-12
2022-11-07
2022-11-02