องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการดำเนินการงาน การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อเกี่ยวกับเด็กเล็ก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11