องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง