องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 
ยุทธศาสตร์ที่-2-ส่่วนศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่-3-ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานขุดลอก-คูคลองระบายน้า
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานถนน
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานไฟฟ้า-ประปา
ยุทธศาสตร์ที่-5-ผังเมือง-ธรรมชาติและสิ่งแว
ยุทธศาสตร์ที่-6-การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่-7-ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ