องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]94
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]92
3 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]89
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563-เดือนมิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]88
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563-เดือนมีนาคม 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]96
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม2562-เดือนธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]92