องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ของ อบต.ห้วยไผ่ [ 23 พ.ย. 2564 ]221
62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2564 ]213
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสมาชิก อบต. กับ นายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]200
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]40
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]43
66 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]173
67 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) [ 17 ส.ค. 2564 ]147
68 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]212
69 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]154
70 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพตำบลห้วยไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]209
71 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]192
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]220
73 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]194
74 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]6
75 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]161
76 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]193
77 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]176
78 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]143
79 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]127
80 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]172
 
|1|2|3หน้า 4|5|6