องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]142
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]137
63 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]102
64 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]103
65 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]102
66 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]127
67 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]104
68 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]101
69 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]103
70 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]102
71 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]98
72 ข้อมูลเชืงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 พ.ย. 2561 ]156
73 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 มี.ค. 2561 ]100
74 การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ชุมชนที่น่าอยู่ ภายใต้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]146
75 โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ จังหวัดอ่างทอง [ 12 ก.ค. 2560 ]149
76 ผลการประเมินความพึ่งพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]138
 
|1|2|3หน้า 4