องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]149
22 ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]145
23 กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ของ อบต.ห้วยไผ่ [ 23 พ.ย. 2564 ]179
24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2564 ]171
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสมาชิก อบต. กับ นายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]156
26 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]133
27 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) [ 17 ส.ค. 2564 ]110
28 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]169
29 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]118
30 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพตำบลห้วยไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]162
31 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]157
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]173
33 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]149
34 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]116
35 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]153
36 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]142
37 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]103
38 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]98
39 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]141
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 7 ต.ค. 2563 ]96
 
|1หน้า 2|3|4