องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยนายสุเมธี บุญเชิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณหนองลาดเค้า หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ โดยมี นางเกษสุดา บุญยิ่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27