องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และขอขอบคุณ นางสาวอารีย์ พงษ์พลัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง และนางสาวสดุดี อินทรชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร...

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27