องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนวัดยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขอขอบคุณ พ.ต.ต.ศตวรรษ บุญสุระ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27