องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลห้วยไผ่ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ โรงเรียนวัดยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลห้วยไผ่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขตตำบลห้วยไผ่ ทั้ง 3 แห่ง คือ วัดเขาบวช วัดยาง และวัดหลวงวัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27