องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม "ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี" ประจำปี 2566


วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยท่านนายกสุเมธี บุญเชิด และเจ้าหน้าที่อบต. ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม "ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลห้วยไผ่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการช่วยเหลือกันภายในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27