องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


การทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้มีการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อำเภอแสวงหา นำโดยหัวหน้าทีมฯ นายอชิรญาณ์ ฉิมพุก ปลัดอำเภอแสวงหาพร้อมคณะ โดยมีทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบฯ นำโดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

2024-07-19
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-04