องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


การทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้มีการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อำเภอแสวงหา นำโดยหัวหน้าทีมฯ นายอชิรญาณ์ ฉิมพุก ปลัดอำเภอแสวงหาพร้อมคณะ โดยมีทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบฯ นำโดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27