องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไผ่บรูณาการร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดเขาบวช และโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ

2023-02-22
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-19
2023-01-17
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-12
2022-11-07
2022-11-02