องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ โดยมีนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และคณะครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 2. ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยนายอนุสิทธิ์ จันทนะวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และตัวแทนพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม

2024-04-13
2024-04-09
2024-03-27
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-10