องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ โดยมีนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และคณะครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 2. ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยนายอนุสิทธิ์ จันทนะวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และตัวแทนพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11