องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2023-02-22
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-19
2023-01-17
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-12
2022-11-07
2022-11-02