องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่) จากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2023-02-22
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-19
2023-01-17
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-12
2022-11-07
2022-11-02