องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นางสาวปรัศนี ปิ่นไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา และท่านสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ร่วมกับ นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และผู้นำชุมชนตำบลห้วยไผ่ มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

2022-06-24
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23
2022-05-17