องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


มอบข้าวสารกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่


วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบข้าวสารให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (มิติรายได้) ในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่

2022-06-24
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23
2022-05-17