องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) [ 14 ต.ค. 2564 ]8
2 ประกาศ กกต. อบต.ห้วยไผ่ เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 8 ต.ค. 2564 ]14
3 ตัวอย่าง การขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]10
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาสมควรและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2564 ]12
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาสมควรและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2564 ]11
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2564 ]10
7 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 7 ต.ค. 2564 ]10
8 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2564 ]11