องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


เมื่อวันที่ 1 และ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน แจกนมโรงเรียน และใบงานในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอนแบบ On-Line,On-Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-11-23
2021-11-17
2021-10-15
2021-03-31
2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18