องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยในโครงการมีการทำหมันสุนัขและแมว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา

2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18